Check

BMI Berekenen met onze BMI calculator

Bereken je BMI hier

Jouw gewicht (kg)

Jouw lengte (cm)
Dit is jouw BMI  

Dit betekent  

Wat betekent mijn uitslag

Meter van bmi
Mijn BMI is te laag

Een te laag BMI geeft aan dat je ondergewicht hebt. Dit kan meerdere oorzaken hebben zoals ondervoeding of een verminderde opname van voedingsstoffen. Ook een onjuiste verhouding tussen koolhydraten, eiwitten en vetten is mogelijk. Ondergewicht kan problemen geven als een verzwakt immuunsysteem, bloedarmoede,  botverlies en vetraagde groei bij kinderen.

Mijn BMI is normaal

Je hebt een normaal BMI wat betekent dat je een gezonde verhouding hebt tussen jouw lengte en lichaamsgewicht. Het is wel belangrijk om te weten dat dit niet de enige parameter is voor onze gezondheid. Heb je toch klachten? Of wil je meer weten, lees dan dit artikel verder.

Mijn BMI is te hoog

Een te hoog BMI betekent dat je overgewicht hebt. Alleen hier zijn verschillende gradaties in. Het is belangrijk om te weten dat een hoog percentage aan spiermassa ook een verhoogd BMI kan geven en dit niet erg is. Ga je boven de 30 dan is het verstandig iets aan jouw gezondheid te doen.

Wat is de Body Mass Index (BMI) en waarom wordt het gebruikt? 

BMI staat voor Body Mass Index en geeft een verhouding weer tussen jouw lengte en gewicht op basis van een score. Het is bedoeld om een indicatie te geven over jouw huidige gezondheid gebaseerd op deze 2 parameters. De uitslag wordt onverdeeld in 3 verschillende categoriën; een te laag BMI, een normaal BMI en een te hoog BMI. Het wordt ook wel gebruikt om aan te geven of er sprake is van ondergewicht, een normaal gewicht of overgewicht. 

Wat is een gezond BMI?

Een gezonde BMI ligt tussen de 18,5 en 24,9. Een BMI lager dan 18,5 geeft aan dat je ondergewicht hebt en een BMI hoger dan 25 geeft aan dat je overgewicht hebt of pre-obesitas. Een BMI tussen de 30 en 34,9 is obesitas classificatie 1, tussen de 35 en 39,9 obesitas classificatie 2 en boven de 40 obesitas classificatie 3 (1). Om je BMI te berekenen, gebruik je de formule: gewicht in kilo’s gedeeld door je lengte in meters in het kwadraat. 

Uiteraard kun je ook jouw BMI berekenen door middel van onze BMI calculator. Het bijhouden van je BMI kan belangrijk zijn, omdat het een indicatie geeft over jouw gewicht ten opzichte van jouw lengte. Maar zegt dit alles over jouw totale gezondheid? Het antwoord is nee, maar hier komen we later in dit artikel uitgebreid op terug. 
Je kunt al vanaf 2 jaar jouw BMI berekenen. Maar voor mensen vanaf 70 jaar of ouder is het BMI minder geschikt omdat het van meerdere variabelen gaat afhangen, zoals de algehele afname van spiermassa. 

Voorbeeld van hoe je de middelomtrek meet

Gezonde BMI en te hoge middelomtrek?

Naast BMI wordt ook de middelomtrek gebruikt om te zien of je een gezond gewicht hebt. De middelomtrek geeft een inschatting van de hoeveelheid vet wat zich heeft opgeslagen rondom het middel. Het geeft geen precies cijfer over jouw vetpercentage, maar de aantal centimeters. Voor deze centimeters is een richtlijn waarbinnen de meting van een vrouw en van een man moet vallen. Bij vrouwen is er sprake van een verhoogde middelomrek bij een meting tussen de 80 en 88 cm. Bij mannen is er een verhoogde middelomtrek tussen de 94 en 102 cm. Wanneer deze bovengrens wordt overschreden is het veel te hoog en kan het gezondheidsrisico’s met zich meebrengen.

weegschaal overgewicht

Betekent dit dan dat je gezond bent?

Een gezonde BMI en middelomtrek betekenen niet automatisch dat je gezond bent. Dit zijn een van de parameters wat valt binnen het metabool syndroom. Het metabool syndroom is een cluster van 5 verschillende aandoeningen wat een indicatie kan geven over de algehele gezondheid. De 5 parameters hierbinnen zijn; verhoogde bloeddruk, abnormale cholesterol- en triglyceridenwaarden in het bloed, verhoogde bloedsuiker, middelomtrek is te groot en een verhoogd BMI (boven de 25). Wanneer hier 2 of meerdere van aanwezig zijn zegt dit iets over metabole processen die niet verlopen naar behoren. Dit vergt meer dan alleen het bereiken van het ideale gewicht of een juiste verhouding tussen gewicht en je lengte. 

Hoe betrouwbaar is de BMI calculator?

De BMI calculator is een geautomatiseerde manier voor het berekenen van je BMI. Met de BMI calculator bereken je eenvoudig jouw BMI doordat de formule erin is verwerkt. Na het krijgen van de uitkomst van de BMI berekening kun je naast de tabel lezen wat deze score inhoud. Het geeft een inschatting van hoe gezond de verhouding tussen je gewicht en jouw lengte is. Zoals eerder benoemd is het wel belangrijk om te beseffen dat de BMI niet altijd een betrouwbare indicatie geeft van je gezondheid. Bijvoorbeeld als je een hoog percentage aan spiermassa hebt, kan je BMI hoger uitvallen terwijl je toch gezond bent. Ook houdt de BMI geen rekening met factoren als leeftijd, geslacht en lichaamsbouw. Daarnaast is totale gezondheid afhankelijk van meerdere factoren.

Belang van het bijhouden van je BMI

Het bijhouden van je BMI kan helpen om een gezond gewicht te behouden en te zien of je eventueel moet afvallen. Een te hoog BMI geeft een indicatie en staat in relatie tot een verhoogde kans op hart- en vaatziekten en diabetes type 2. Het is dus belangrijk om je gewicht en BMI regelmatig te controleren, maar ook het vetpercentage. Het vetpercentage kan namelijk iets zeggen over de hoeveelheid vet wat aanwezig is in jouw lichaam. Een gezond vetpercentage wordt mede bepaald op basis van je leeftijd. 

Ook het visceraal vet telt hierin mee. Dit is het vet wat is opgeslagen rondom de organen. Het is van essentieel belang om het visceraal vet te verlagen zodat jouw organen optimaal kunnen functioneren. Het is goed om aandacht en tijd te besteden om af te vallen en zorg voor een gezond en gevarieerd voedingspatroon. Later in dit artikel gaan we hier dieper op in. Mocht je tot nu toe al een aantal dingen herkennen bij jezelf en afvragen hoe jouw gezondheid kunt verbeteren, neem dan vrijblijvend contact op met onze professional. Hij kan met jou in gesprek gaan en kijken naar de mogelijkheden.

Voorbeeld van formules

Hoe ziet de BMI formule eruit?

Het is een formule tussen jouw lengte en je gewicht en ziet er als volgt uit: gewicht in kilo’s gedeeld door je lengte in meters in het kwadraat. Voorbeeld: als je 70 kilo weegt en 1,70 meter lang bent, is je BMI 70/(1,70*1,70) = 24,2.

BMI berekenen vrouw versus BMI berekenen man

De BMI berekening is voor vrouwen en mannen hetzelfde, echter zijn er wel verschillen in de interpretatie. Mannen hebben over het algemeen meer spiermassa en vrouwen met lichaamsvet. Dit is van grote invloed op het lichaamsgewicht, want spieren wegen namelijk zwaarder dan vet. De uiteindelijke interpretatie van de score blijft hetzelfde, maar het is aan te raden om ook het vetpercentage in verhouding tot spiermassa te meten. Bij de uitslag van vetpercentagen is wel rekening gehouden met het verschil tussen man en vrouw. 

BMI berekenen kind

Voor kinderen vanaf 2 jaar wordt dezelfde BMI berekening gebruikt als bij adolescenten, maar is de interpretatie van de BMI score anders. Kinderen zijn voortdurend in verandering door groei en ontwikkeling. Daarom wordt er gebruikt gemaakt van BMI percentielen of Z-scores. De uitkomst wordt vergeleken met die van andere kinderen van dezelfde leeftijd en geslacht. De afkapwaarden voor een kind van 0 tot 5 jaar oud voor overgewicht en obesitas ligt tussen de 97e en 99e percentiel (1). Het BMI is normaal waarin het tussen den 5e en 85e percentiel ligt. Voor kinderen van 5 tot 19 jaar oud 

BMI berekenen ouderen boven de 70 jaar

Voor mensen vanaf 70 jaar is de BMI berekening minder geschikt omdat er sprake is van degeneratie, ofwel achtergaand weefsel. De verhouding tussen gewicht en lengte kan veranderen met de leeftijd doordat er bijvoorbeeld afbraak is van spiermassa en toename van vetpercentage. Ook treden er veranderingen op in de stofwisseling. Bij ouderen geldt ook, kijk naar meer aspecten van gezondheid dan alleen het BMI. 

Risico’s van een te hoge of te lage BMI

Een te hoog BMI brengt verschillende risico’s met zich mee, waaronder een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en andere gezondheidsproblemen. Maar het is wel goed om te weten dat alleen je BMI niet voldoende zegt over de jouw totale gezondheid. Wanneer er ook sprake is van een middelomtrek bij mannen boven de 94 cm of bij vrouwen boven de 80 cm en een verhoogde bloedsuiker kun je meer uitspraak doen. Een verstoorde werking van insuline zorgt ook voor vetopslag in het lichaam waaronder visceraal. Ook dit verhoogt de kans op hart- en vaatziekten, diabetes type 2 of andere chronische ziekten.

Een te lage BMI kan ook risico’s met zich meebrengen omdat aangeeft dat er sprake is van ondergewicht. Ondergewicht kan duiden op ondervoeding, verminderde opname van voedingsstoffen of een onjuiste verhouding van koolhydraten, eiwitten en vetten in het voedingspatroon. Dit alles kan leiden tot bijvoorbeeld een verzwakt immuunsysteem, bloedarmoede, botverlies en een vertraagde groei bij kinderen. 

Het gevecht tegen slechte suikers om het metabool syndroom en te hoog BMI op te lossen

De relatie tussen een te hoog BMI en metabool syndroom

Zoals eerder beschreven in dit artikel is een verhoogd BMI één van de parameters om een metabool syndroom vast te stellen. Ter herhaling is een syndroom altijd een bundel van meerdere aandoeningen samengevoegd in één benaming. Wanneer je bij jezelf een verhoogd BMI vaststelt is het goed om ook de andere parameters te meten om een indicatie te krijgen van jouw gezondheid. Als er ook sprake is van een verhoogde bloedsuiker kan het zijn dat jouw insuline niet naar behoren functioneert. Insuline is het hormoon wat zorgt voor regulatie van de opname van suiker en het verlagen van de bloedsuikerspiegel. Op deze manier kun je vroegtijdig vaststellen dat er iets gaande is en kun je mogelijk voorkomen dat het uitloopt tot diabetes type 2. Het is echter belangrijk om je hierin goed te laten voorlichten en begeleiden. Neem hiervoor contact op met onze ketogeen therapeut, Jeffrey van Mierlo

Ook verhoogde bloeddruk, abnormale cholesterol- en triglyceridenwaarden in het bloed en een te grote middelomtrek zijn aandoeningen die passen binnen het metabool syndroom. Het is goed om te weten dat je hier iets aan kan doen!

Hoe kan je jouw BMI verbeteren?

Je kunt jouw BMI op allerlei manieren verbeteren. In het geval van een te hoog BMI is het belangrijk om veranderingen aan te brengen in jouw leefstijl, voedingspatroon, mogelijk aanwezige chronische stress en algehele beweging. Ook is het belangrijk om rekening te houden met onderliggende problemen zoals het eerder beschreven metabool syndroom. Maar denk ook aan een hormonale disbalans, prikkelbare darm syndroom, IBD (ziekte van Crohn of colotis ulcerosa) of andere auto-immuunziekten. Ook de kwaliteit van slaap, ons bioritme, kan invloed hebben op het totaal functioneren van ons lichaam. Kijk daarom niet naar één,  naar het lichaam in totaal! Het gaat uiteindelijk om balans.

Een normaal BMI, maar toch gezondheidsproblemen

Het kan goed zijn dat je na het berekenen met onze gratis BMI calculator een normaal of gezonde BMI hebt, maar toch last hebt van gezondheidsproblemen. Ook al is jouw gewicht gezond, BMI is minder geschikt om uitspraken te doen over onderliggende problemen. BMI houdt namelijk geen rekening met grote individuele verschillen en heeft geen inzicht in de kwaliteit van jouw leven en beslissingen die je maakt omtrent gezondheid. Hoe ziet jouw verdere leefstijl eruit? Kies je voor snelle of enkelvoudige koolhydraten en suikers of voor complexe? Ga je voor kant en klare maatijden of kook je altijd vers. Neem je voldoende gezonde vetten en de juiste hoeveelheid eiwitten of neem je ze nauwelijks. Dit zijn al basisvragen wat iets kan zeggen of de manier van leven. Daarnaast is langdurige of chronische stress een grote speler in het veroorzaken van gezondheidsproblemen. 

Het berekenen van het BMI

Het BMI berekenen zegt lang niet alles

BMI zegt niet alles over jouw gezondheid, dit is inmiddels wel duidelijk. Duik een keer de diepte in jouw eigen gezondheid en manier van leven. Komen de problemen echt van zelf of heb je hier enigzins of zelfs veel invloed op? Is jouw BMI te hoog? zo er dan wat aan! Uiteindelijk ben jij verantwoordelijk voor hoe gezond jouw gewicht is. Sterker nog hoe je omgaat met jouw lichaam en gezondheid. 

Tips voor een gezond BMI

  • Beweging: zorg dagelijks voor voldoende beweging. Beweging of sporten zet aan tot gebruik van spieren wat zorgt voor verhoging van de stofwisseling en het verbuik van brandstof. Met de juiste begeleiding kun je efficiënter overgaan op het verbranden van lichaamseigen vetten waardoor overgewicht kan worden aangepakt
  • Voldoende slaap: ook herstel is van essentieel belang en dat vindt vooral ’s nachts plaats. Beweging en eten zorgen voor ontsteking in ons lichaam, dit is normaal. Het immuunsysteem moet er vervolgens voor zorgen dat dit wordt opgelost. Een leuk feitje; het herstel van het immuunsysteem vindt vooral plaats wanneer wij slapen. Zorg voor 8 uur slaap per dag
  • Voeding: het is erg belangrijk om gezond te eten. Vermijdt snelle suikers, industrieel bewerkt voedsel en toevoegingen als kunstmatige suikers, smaak- en kleurstoffen. Eet zo natuurlijk mogelijk. Verhoog de inname van gezonde vetten en eiwitten en vervang snelle koolhydraten voor complexe koolhydraten (3)
  • Zorg voor ontspanning: langdurige of chronische stress is veel voorkomend en speelt continue mee op de achtergrond. Het is tijd om dit aan te pakken. Dingen die je hiervoor kunt doen zijn wandelen, meditatie, yoga, NSDR of yoga nidra. Ook voldoende sociale interactie valt hieronder

Referenties

1) https://www.who.int/europe/news-room/fact-sheets/item/a-healthy-lifestyle—who-recommendations

2) Crofts, CAP, et al. Hyperinsulinemia: A unifying theory of chronic disease? . sl : Diabesity. , 2015. 1(4):34-43. doi:10.15562/diabesity.2015.19

3) Sacks, FM, et al. Effects of high vs low glycemic index of dietary carbohydrate on cardiovascular disease risk factors and insulin sensitivity: the OmniCarb randomized clinical trial. . sl : JAMA. , 2014. 312(23):2531-2541. doi:10.1001/jama.2014.16658

Berichten

Kennisbank

Gezondheid is meer dan alleen jouw BMI

Wil je meer kennis over Keto?

Ontdek de wereld van ketogene voeding door middel van uitgebreide blogs, de kennisbank en onze online programma’s.

Scroll naar boven