Disclaimer

Disclaimer website van Jeffrey van Mierlo – https://ketospecialist.nl

1. Aanwezige informatie op de website
Er wordt met uiterste zorg aandacht besteedt aan de website met als doel optimalisatie en continue verbetering voor de cliënt. Toch kan het voorkomen dat informatie onvolledig of onjuist staat beschreven op de website. Wanneer hier sprake van is ben ik in geen enkele vorm aansprakelijk die, direct of indirect, voortvloeit uit de interpretaties van de cliënt en al het gebruik van de aanwezige informatie. Dit is ook geldende voor informatie die door derden op de website wordt verstrekt. 

2. Auteursrechtelijke bepalingen
Op grond van de Nederlandse Auteursrecht behoort al de besproken en geschreven contact op de website toe aan Jeffrey van Mierlo. Hierin is dan ook alle informatie beschermd met auteursrecht. Dit auteursrecht is geldend op alle aanwezige content op de website en aangeboden of gedeeld tijdens een persoonlijk consult. Het is niet toegestaan deze content te verkopen, verspreiden of vermeerderen aan derden mits hiervoor toestemming is verleend. Wanneer dit recht wordt geschonden kunt u aansprakelijk worden gesteld door Jeffrey van Mierlo en alle bijkomende kosten in dit proces kunnen bij u worden verrekend. 

3. Rechten
Aan alle aanwezige content op de website kan in algemene zin geen rechten worden verleend.

Scroll naar boven