Keto kennisbank

Biologisch

Wat bekenent het keurmerk biologisch?

Een product krijgt het keurmerk ‘biologisch’ wanneer het voldoet aan de eisen gesteld door het Europees keurmerk. Het gaat hierbij om producten als vlees, groenten, fruit, eieren, zuivel, koffie, thee, chocola, wijn, bloemen en planten.

Aan welke eisen moet biologisch vlees voldoen

Je mag het vlees niet zomaar het keurmerk biologisch geven, hier zitten nogal wat eisen aan vast. Zo moet het bedrijf ervoor zorgen dat de dieren niet worden gehinderd in hun natuurlijk gedrag en manier van leven. Ze hebben altijd toegang naar buiten. Er mag enkel gebruik worden gemaakt van biologisch voer en moet voor een bepaald percentage afkomstig zijn uit eigen grond. De dieren mogen geen antibiotica of andere middelen toegediend krijgen tenzij strikt noodzakelijk. Dit in het geval van een levenbedrijgende situatie. Er is een maximum gesteld aan het aantal dieren per grondoppervlak. Hiermee wordt voorkomen dat de ondergrond beschadigd en de mest minimaal is. 

Is biologisch vlees hetzelfde als grasgevoerd?

Het antwoord is nee. Grasgevoerd zegt enkel iets over de voeding voor de dieren, welke uiteraard bestaat uit gras. Bij biologisch vlees moet het voer vrij zijn van chemicaliën, pesticiden, gmo’s of andere onnatuurlijke toevoegingen. Daarnaast, zoals eerder benoemd, moet een deel afkomstig zijn uit eigen grond.

Is biologisch vlees gezonder?

Het antwoord is ja. Door het zorgen voor een natuurlijke opvoeding van de dieren, ofwel stimulans van eigen gedrag, zal het zorgen voor zo min mogelijk stress. Daarnaast heeft vrije toegang naar buiten en vrije uitloop invloed op de ontwikkeling van en hoeveelheid aan spiermassa. Dit zorgt ervoor dat het uiteindelijke vlees rijker is aan voedingsstoffen en een betere structuur. Ten slotte zorgt de juiste voeding en geen tot zo min mogelijk gebruik van antibiotica or andere middelen ervoor dat hetgeen wat wij eten vrij is van deze toevoegingen. 

Is biologisch vlees diervriendelijk?

Ja, zoals eerder beschreven wordt er alles aan gedaan om het dier zo natuurlijk mogelijk op te voeden. Er zijn strenge eisen voor de huisvestiging, vrije uitloop, toegang naar buitenomgeving en de hoeveelheid dieren per grondoppervlak. 

Voor meer informatie kijk op de website van de Euopese commissie of lees ons blog over biologisch vlees.

Hoe zit het dan met de rest van biologisch verbouwen?

Ook groenten, fruit, eieren, zuivel, koffie, thee, chocola, wijn, bloemen en planten moeten aan veel eisen voldoen. Het zijn dezelfde regels, maar uiteraard zonder de eisen voor vee. Er geldt een verbod op het gebruik van ggo’s (genitisch gemodificeerd organisme) en een verbod op het gebruik van isoniserende straling. Er is een beperking op het gebruik van kunstmest, onkruidverdelgers en pesticiden.

Ten alle tijden moet de vruchtbaarheid van de bodem en gezondheid van planten en dieren worden gewaarborgd. Hier zijn een aantal maatregelen in aan te raden. Zorg voor teeltwisseling en teelt van stikstofbindende planten en andere groenbemestingsgewassen om de vruchtbaarheid te herstellen. Er geldt wel een verbod op gebruik van minerale stikstofhoudende meststoffen.

Voorbeeld van goede keto producten

Berichten

Kennisbank

Scroll naar boven